Ilse har rymt hemifrån. Hon tar vägen genom en stor skog där hon stöter på olika märkliga figurer som sätter hennes fördomar på prov. En spännande musikalisk berättelse som undersöker hur vi bemöter det som är främmande för oss. Kan vi se bortom de förutfattade meningar vi bär på? En bitvis humoristisk och bitvis skrämmande saga med inslag av fest, sång och effektfulla scenerier. Musiken är komponerad speciellt för uppsättningen och framförs live på scen av klezmer/balkanbandet Kizelo Mleko.

I ett samarbete mellan balkan- & klezmerbandet Kizelo Mleko och Entusiasterna kulturförening bjuds det in till en lekfull musikalisk “saga” för barn i mellanstadieåldern. 

 

Med utgångspunkt i musiken vill vi ta med publiken på en resa där de förutfattade meningar vi har om varandra blir ifrågasatta. Vi vänder upp & ner på begreppen ond & god och får möta de klassiskt elaka sago-karaktärerna utanför den klassiska sagans ramar. Handlingen kretsar runt Ilse som ger sig ut för att leta efter något hon tappat och absolut behöver hitta. På vägen stöter hon på flera figurer som på olika sätt utmanar hennes föreställningar om dem. Dessa figurer har också åsikter och idéer om Ilse och om varandra som även de ställs på prov. Genom olika prövningar på sin väg omvärderas inte bara Ilses förutfattade meningar utan även figurerna hon möter tvingas tänka om och nya och oväntade vänskaper bildas. Efter att ha tvingats ompröva sina åsikter har Ilse inte bara hittat nya vänner utan kanske även något nytt hos sig själv.